19. Benefiční ples 
Organizace nevidomých z.s. 
Poděkování firmám podílejících se na tombole benefiční akce dne 26. 2. 2022.

 

PROJEKT SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

 PRO DEVĚT OSOB

V  roce 2021 jsme společně s nadacemi dokončili projekt automobil Opel Movano.

           Poděkovaní nadacím:

GRANTOVÝ PROGRAM VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME

               
  
 
Program společnosti Tesco ve spolupráci s nadací NROS realizuje grantový program s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“, zaměřený na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací v 90 vybraných oblastech České republiky.

IX. ROČNÍK 2021

Děkujeme všem, kteří hlasovali při hlasování a tak podpořili náš projekt, na který nám přispěli  nadační fondy  Tesco a NROS částkou 16000,- Kč. 
 
DOPRAVA TĚLESNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM OBČANŮ DOTOVANÝM SOCIÁLNÍM AUTOMOBILEM, BEZ NUTNOSTI FINANČNÍ ÚČASTI KLIENTA. BEZPEČNOST DOPRAVY OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU.
 
Doba realizace projektu : 3.8.2021 - 31.12.2021
 
Celkem jsme s našimi 2 sociálními automobily odvezli 25 našich těžce zdravotně postižených klientů, na nákupy do Tesca a na úřady.  Klienti úhradu neplatili  a tím mohli uskutečnit více cest bezpečně, bez finanční náročnosti a tak si zajistit vše potřebné.
 
V tomto projektu chceme pokračovat i v roce 2022.
 
 
 

Organizace nevidomých z.s.

Vítejte na našich stránkách


Organizace nevidomých je zapsaný spolek (z.s.), který byl vytvořen jako výraz svobodné vůle členů vyvíjet činnost ve prospěch nevidomých a slabozrakých osob. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy. Sdružuje nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. Spolek působí v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením.

Poskytujeme tyto služby:


1. SOCIÁLNÍ PRÁCE  A PORADENSTVÍ – člověk, který ztratí zrak potřebuje nejprve vědět, co si v takovém případě počít: jak a kde získá průkaz ZTP/P a jaké výhody má držitel tohoto průkazu. Jaké dávky, příspěvky a kompenzační pomůcky může zrakově postižený občan získat. To vše se dozví od našeho pracovníka a ten jej případně doprovodí na příslušné úřady.

2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE – po vyřízení všech potřebných formalit se klienta ujme instruktor praktické výchovy (sebeobsluhy) a prostorové orientace, který klientovi pomůže získat takové dovednosti, aby byl co nejméně závislý na svém okolí. Na instruktora se mohou obrátit i rodinní příslušníci a průvodci zrakově postiženého člověka, kteří potřebují informace o zásadách správného průvodcovství.
 
3. OBSLUHA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – výuka klientů na PC s hlasovým nebo zvětšovacím programem, předvedení ostatních náročných kompenzačních pomůcek, jejich zaškolení. Vydáváme doporučení kompenzačních pomůcek pro sociální odbor.

4. ASISTENČNÍ SLUŽBA – doprovod, pomoc v domácnosti, úklid, nákup, předčítání, pomoc při výběru oblečení a jeho zašívání, pomoc při ručních pracích a pod.

5. PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA – poskytujeme doprovody na úřady, k lékařům, na nákupy a pod. Průvodcovskou a předčitatelskou službu je možné objednat v organizaci nebo telefonicky.

6. PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNÉNÍ – poskytujeme  pracovně-právní poradenství,  zajišťujeme pomoc při hledání zaměstnání, mapujeme situaci na trhu práce a spolupracujeme s úřady. Pořádáme specifické kurzy (job club), ve kterých učíme klienty dovednostem, které potřebují při jednání se zaměstnavatelem.

7. ZÁJMOVÁ ČINNOST – Společenský a informační klub, výlety, soutěže, kultura a sport.

8. ŠKOLENÍ, REKONDICE, VZDĚLÁVÁNÍ

9. REKVALIFIKACE - všech věkových skupin.

 

MASÁŽE  PRO  VEŘEJNOST
 
Vyzkoušejte profesionální masáž 
170 00 Praha 7 - Dělnická 1020/54 
 Objednávky telefonicky
 
Rekondiční masáž
Sportovní masáž
Reflexní terapie chodidel
Ruční lymfodrenáž nohou
 
Záváděcí cena masáží
 40 minut 500,- Kč
 
Kontakty na naše maséry:
Petr Švejda
telefon: 703802048, 776805838
e-mail: on-praha@seznam.cz
 
 
 

Kdo nás podporuje