Pozvánka na DEN DĚTÍ

Organizace nevidomých z.s. Jihlava, Jiráskova 32
Vás zve na den dětí dne 5.6.2021 ve 14 hodin Jiráskova 32, Jihlava.
Den plný zábavy, hudby, občerstvení, ale hlavně zábava pro děti.
Pohádková cesta-necesta jak z hradu až k pokladu nás donesla...
 

Organizace nevidomých z.s.

Vítejte na našich stránkách


Organizace nevidomých je zapsaný spolek (z.s.), který byl vytvořen jako výraz svobodné vůle členů vyvíjet činnost ve prospěch nevidomých a slabozrakých osob. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy. Sdružuje nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. Spolek působí v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením.

Poskytujeme tyto služby:


1. SOCIÁLNÍ PRÁCE  A PORADENSTVÍ – člověk, který ztratí zrak potřebuje nejprve vědět, co si v takovém případě počít: jak a kde získá průkaz ZTP/P a jaké výhody má držitel tohoto průkazu. Jaké dávky, příspěvky a kompenzační pomůcky může zrakově postižený občan získat. To vše se dozví od našeho pracovníka a ten jej případně doprovodí na příslušné úřady.

2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE – po vyřízení všech potřebných formalit se klienta ujme instruktor praktické výchovy (sebeobsluhy) a prostorové orientace, který klientovi pomůže získat takové dovednosti, aby byl co nejméně závislý na svém okolí. Na instruktora se mohou obrátit i rodinní příslušníci a průvodci zrakově postiženého člověka, kteří potřebují informace o zásadách správného průvodcovství.
 
3. OBSLUHA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – výuka klientů na PC s hlasovým nebo zvětšovacím programem, předvedení ostatních náročných kompenzačních pomůcek, jejich zaškolení. Vydáváme doporučení kompenzačních pomůcek pro sociální odbor.

4. ASISTENČNÍ SLUŽBA – doprovod, pomoc v domácnosti, úklid, nákup, předčítání, pomoc při výběru oblečení a jeho zašívání, pomoc při ručních pracích a pod.

5. PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA – poskytujeme doprovody na úřady, k lékařům, na nákupy a pod. Průvodcovskou a předčitatelskou službu je možné objednat v organizaci nebo telefonicky.

6. PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNÉNÍ – poskytujeme  pracovně-právní poradenství,  zajišťujeme pomoc při hledání zaměstnání, mapujeme situaci na trhu práce a spolupracujeme s úřady. Pořádáme specifické kurzy (job club), ve kterých učíme klienty dovednostem, které potřebují při jednání se zaměstnavatelem.

7. ZÁJMOVÁ ČINNOST – Společenský a informační klub, výlety, soutěže, kultura a sport.

8. ŠKOLENÍ, REKONDICE, VZDĚLÁVÁNÍ

9. REKVALIFIKACE - všech věkových skupin.

 

MASÁŽE  PRO  VEŘEJNOST
 
Vyzkoušejte profesionální masáž 
170 00 Praha 7 - Dělnická 1020/54 
 Objednávky telefonicky
 
Rekondiční masáž
Sportovní masáž
Reflexní terapie chodidel
Ruční lymfodrenáž nohou
 
Záváděcí cena masáží
 40 minut 500,- Kč
 
Kontakty na naše maséry:
Petr Švejda
telefon: 703802048, 776805838
e-mail: on-praha@seznam.cz
 
 
 

Kdo nás podporuje

                 

      

          

 

Zdvojnásobujeme výtěžky benefičních akcí malých neziskových organizací ze všech koutů ČR.

                

                         

                                

Podpořte náš projekt

LYŽUJEME A HANDICAP NENÍ PRO NÁS PŘEKÁŽKOU

www.znesnaze21.cz/sbirka/lyzujeme-a-handicap-pro-nas-neni-prekazkou