PROJEKT SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

 PRO DEVĚT OSOB

V letošním roce jsme společně s nadacemi dokončili projekt automobil Opel Movano.

           Poděkovaní nadacím:

 

Organizace nevidomých z.s.

Vítejte na našich stránkách


Organizace nevidomých je zapsaný spolek (z.s.), který byl vytvořen jako výraz svobodné vůle členů vyvíjet činnost ve prospěch nevidomých a slabozrakých osob. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy. Sdružuje nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. Spolek působí v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením.

Poskytujeme tyto služby:


1. SOCIÁLNÍ PRÁCE  A PORADENSTVÍ – člověk, který ztratí zrak potřebuje nejprve vědět, co si v takovém případě počít: jak a kde získá průkaz ZTP/P a jaké výhody má držitel tohoto průkazu. Jaké dávky, příspěvky a kompenzační pomůcky může zrakově postižený občan získat. To vše se dozví od našeho pracovníka a ten jej případně doprovodí na příslušné úřady.

2. SOCIÁLNÍ REHABILITACE – po vyřízení všech potřebných formalit se klienta ujme instruktor praktické výchovy (sebeobsluhy) a prostorové orientace, který klientovi pomůže získat takové dovednosti, aby byl co nejméně závislý na svém okolí. Na instruktora se mohou obrátit i rodinní příslušníci a průvodci zrakově postiženého člověka, kteří potřebují informace o zásadách správného průvodcovství.
 
3. OBSLUHA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – výuka klientů na PC s hlasovým nebo zvětšovacím programem, předvedení ostatních náročných kompenzačních pomůcek, jejich zaškolení. Vydáváme doporučení kompenzačních pomůcek pro sociální odbor.

4. ASISTENČNÍ SLUŽBA – doprovod, pomoc v domácnosti, úklid, nákup, předčítání, pomoc při výběru oblečení a jeho zašívání, pomoc při ručních pracích a pod.

5. PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA – poskytujeme doprovody na úřady, k lékařům, na nákupy a pod. Průvodcovskou a předčitatelskou službu je možné objednat v organizaci nebo telefonicky.

6. PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNÉNÍ – poskytujeme  pracovně-právní poradenství,  zajišťujeme pomoc při hledání zaměstnání, mapujeme situaci na trhu práce a spolupracujeme s úřady. Pořádáme specifické kurzy (job club), ve kterých učíme klienty dovednostem, které potřebují při jednání se zaměstnavatelem.

7. ZÁJMOVÁ ČINNOST – Společenský a informační klub, výlety, soutěže, kultura a sport.

8. ŠKOLENÍ, REKONDICE, VZDĚLÁVÁNÍ

9. REKVALIFIKACE - všech věkových skupin.

 

MASÁŽE  PRO  VEŘEJNOST
 
Vyzkoušejte profesionální masáž 
170 00 Praha 7 - Dělnická 1020/54 
 Objednávky telefonicky
 
Rekondiční masáž
Sportovní masáž
Reflexní terapie chodidel
Ruční lymfodrenáž nohou
 
Záváděcí cena masáží
 40 minut 500,- Kč
 
Kontakty na naše maséry:
Petr Švejda
telefon: 703802048, 776805838
e-mail: on-praha@seznam.cz
 
 
 

Kdo nás podporuje

                 

      

          

 

Zdvojnásobujeme výtěžky benefičních akcí malých neziskových organizací ze všech koutů ČR.

                

                         

                                

Podpořte náš projekt

LYŽUJEME A HANDICAP NENÍ PRO NÁS PŘEKÁŽKOU

www.znesnaze21.cz/sbirka/lyzujeme-a-handicap-pro-nas-neni-prekazkou