Dětská veřejná skupina Jihlava

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008269

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření služby péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi v Jihlavě a okolí.

Název projektu „Dětská skupina - Organizace nevidomých“ 

Dětská skupina DS JIHLAVA je zařízení pro celkem 6 dětí a je určeno pro rodiče malých dětí, aby sladili svou práci a rodinu. Důraz klademe na individuální péči a vedení dětí v novodobém duchu.

INFORMACE
Děti přijímáme celoročně, podle naplnění kapacity již od tří let věku dítěte (po dohodě i mladší). 

Provozní doba dětské skupiny je celoroční / denně od 7:00 do 16:00.

Obědy zajišťujeme externím dodavatelem, upravené jako dětská strava.

 www.dsjihlava.cz